Delegecija udruge u uredu Zagrebačkog gradonačelnika

Dana 27.5.2014. predstavnici udruge Orahova, Ivanjska i naše Novoselske udruge, bili smo primljeni u uredu Zagrebačkog gradonačelnika gosp. Milana Bandića u gradskom poglavarstvu.

Delegecija udruge u uredu Zagrebačkog gradonačelnika

Našu udrugu su predstavljali Ivo Grgić - Doc, Marko Puškarić - Puška i moja malenkost.
Sva mjesta sa srednjo i sjeverno bosanske regije imaju slične potrebe i probleme vezane uz povratak, obnovu kuća, pljačku imovine i želju za boljim životom, očuvati svoju djedovinu, oživiti je i sve napraviti da naša djeca znaju svoje porijeklo nastave u istom smjeru.
Zamjenik gradonačelnika gosp. Zeba Stipo je upoznat sa radom i djelovanjem naše udruge, našim problemima i potrebama te nas podržavaju i dali su nam daljnje smjernice za rad udruge i boljitak sela. Pohvaljeni smo za domoljublje, upornost i slogu, što se sve manje vidi u modernom svijetu gdje vladaju novac i masoni, samo ako smo svi za Novo Selo i Novo Selo ni za šta možemo puno postići i napraviti, a tada će i potpore biti sa raznih strana.
Eto toliko za sada, pozdravljam sve dobronamjerne posjetioce naše stranice!

Željko Jurin